Informacje

Jarków - mapa z 1919r.

Jarków - mapa z 1919r.

Jarków – mała wieś łańcuchowa w pd. części Wzgórz Lewińskich. Leży na wysokości ok. 450-520m w urozmaiconym terenie, na zboczach Ptasznicy. Z górnej części Jarkowa roztacza się wspaniała panorama Gór Stołowych, Wzgórz Lewińskich i Lewina Kłodzkiego oraz dalszych pasm w Czechach aż po Karkonosze. Otoczenie Jarkowa stanowią głównie użytki rolne i lasy. Administracyjnie należy do gminy Lewin Kłodzki, zajmuje powierzchnię 303ha, w tym 135ha użytków rolnych i 148 ha lasów.

Historia

Jarków powstał prawdopodobnie w początkach XV w. w obrębie państewka homolskiego.  W 1477r. przeszedł z Czech do hrabstwa kłodzkiego, wraz z całym państewkiem homolskim. Po jego likwidacji, aż do 1684r. był wsią kamery śląskiej, później został sprzedany wraz sąsiednimi wsiami Kasparowi Josefowi von Alten na finansowanie wojen z Imperium Otomańskim.  Jego losy związane były z pobliskim Jeleniowem, który stał się siedzibą dużego klucza dóbr. W końcu XVI w. w Jarkowie mieszkało 16 gospodarzy płacących podatki z 4 łanów i 12,5 pręta gruntu. W 1674r. żyło tu 6 kmieci i 2 zagrodników.

W 1747r. Jarków stanowił własność baronowej von Ullerstorffin. Mieszkało tu wówczas 8 kmieci oraz 15 zagrodników i chałupników, był też młyn wodny. W 1765r. właścicielem został hrabia von Leslie, którego przodek, Szkot z  pochodzenia, nabył część majątków Wallensteina, m.in. Czermną i Kudowę. W 1787r. właścicielem był posiadacz klucza jeleniowskiego, hrabia von Mutius. Było tu wówczas 26 domów i młyn, a wśród mieszkańców aż 23 płócienników. W następnych latach tkactwo chałupnicze stanowiło podstawę bytu ludności. W 1825r. były 23 budynki, w których mieściły się 23 warsztaty tkackie i 14 przędzalniczych lnu.

W 1939r. liczył 117 mieszkańców. Po 1945r. Jarków wyludnił się częściowo, ale pozostał wsią rolniczą z perspektywami turystycznymi.


Komentarze wyłączone.